Откриване и използване на атомната енергия: 10 години

Процесът на експерименти, водещ до активирането на първия в света ядрен реактор през 1942 г., е дълъг и сложен. Само 10 години по-рано учените откриват, че разделянето на литиеви атоми в протонен ускорител освобождава невероятно количество енергия. Жизнеспособността на устойчивата ядрена енергия е постигната през 1938 г. и реализирана четири години по-късно. През 1945 г. е приет на въоръжение и (за съжаление) това довежда до атомните бомбардировки в Япония през Втората световна война.