Изграждането на язовира Хувър: 5 години

Един от най-големите триумфи на човешката инженерна мисъл, изграждането на язовира Хувър, отнема само пет години – вероятно на Tool им бе необходимо повече време, за да си намерят звуков инженер. Създателите на Хувър е трябвало да отклонят река и да прокопаят тунел през каньона, преди да започнат работа по строителната площадка. Над 3 милиона кубически ярда бетон се изсипва и 18 месеца предсрочно и в язовира са монтирани близо 600 мили стоманени тръби, за да се ускори иначе 125-годишният процес на охлаждане, тъй като през тях тече студена вода.