Това е един от бонус-траковете към новото издание на “For All Kings” на винил: