Фотограф: Димитър Алексов

Dog Eat Dog:

Last Hope: