ЕКС – един проект, в който участват тримата тенори на българската пънк и ска музика: Ерол Ибрахимов (Уикеда), Кольо Гилъна (Контрол / КГБ) и Светльо Витков (Хиподил и The Legends)