След като представиха последователно “Jesus Alone”, “I Need You” и “Girl In Amber”, сега Nick Cave & The Bad Seeds ни въвличат в своя свят с новото си видео “Magneto”