Важно!

Полезна информация, инструкции и препоръки

Предлагаме известни разяснения относно реда на провеждане на събитието, както и инструкции и препоръки за удобно, безпрепятсвено и безопасно влизане, присъствие и движение в залата. При такъв род събития безопасността винаги е на първо място, като за постигане на обща и лична такава, е нужно всички присъстващи да имаме определени съображения предвид, част от които сме изложили по-долу. Едновременно с това обаче, сме предвидили достатъчно количество входове/коридори за улеснение. Въпреки това, препоръчваме да не чакате последния момент за влизане в залата – това ще повиши комфорта на всички ни. 😉

График по часове

17:30 – Отваряне на вратите на зала Арена Армеец

19:00 – Нова Генерация

20:00 – Ревю

21:15 – Контрол

22:30 – Хиподил

00:00 – Край на събитието

Билети, покани, акредитации

Пазете добре своя билет, който е нужно да представите на оторизирания персонал на входовете. Изгубен, неизползван или повреден билет не се възстановява! Посетителите на събитието трябва да притежават редовен билет, акредитация (комплект бадж + специална лента за ръка) или покана! Не се допускат многократни влизания и излизания с един и същи билет, а излизането от мястото на провеждане на събитието в определения ден може да бъде само еднократно и окончателно.

Достъпът между Ниво Терен (правостоящи) и Ниво 1 (седящи) не е наличен. Не е позволено движението между двете нива, с оглед правилата за безопасност!

Пропускателен режим

I Степен: Площадка пред зала Арена Армеец

Ще бъдат обособени пет отделни пункта за попълване на декларации за непълнолетни.

II Степен – основни входове на залата към Ниво Терен (Правостоящи) и Ниво 1 (Седящи):

Ще бъде осъществена проверка от охранителна фирма “Боду СОД” за притежание на забранени за внасяне вещи (ще откриете списък по-долу) и спазване на условията за възрастовите ограничения.

Ще бъдат обособени общо 10 отделни коридора/входа. Тук е мястото, на което придружителите на непълнолетни лица е нужно да оставят едното копие от съответната попълнена Декларация.

Ниво 0 / Терен – Пправостоящи – 6 входа

Пред вход B0 (под външните стълби на залата)

Местата на Ниво Терен не се фиксирани.

Ниво 1 – Седящи – 4 входа

Вход B1 ( проверката се осъществява пред външните стълби на залата)

Сектори: A 2.3. / A 2.4. / A 2.5. / A 2.6. / B 2.1. / B 2.2. / B 2.3. / B 2.4. / C 2.1. / C 2.2. / C 2.3. / C 2.4.

Местата на Ниво 1 Седящи са фиксирани.

III Степен: Проверка на билети

Осъществява се от служители на Eventim.bg чрез баркод-четци. Всеки билет/покана е с уникален баркод номер, който се отбелязва като проверен и се вади автоматично от системата след сканиране – тоест двама души с един билет (копиран или предаден от ръка на ръка) няма как да бъдат допуснати.

1. Ниво Терен (Правостоящи) – 6 входа – намират се вляво – под централното стълбище

2. Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи) – 4 входа – намират се пред централното стълбище (реално Ниво 1 е вторият етаж на залата)

IV Степен – настаняване по сектори и места.

Важи само за Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи). Местата в секторите са фиксирани, като на всеки билет са обозначени с букви и цифри съответните сектори, входове, редове и седалки. Помощ при настаняването се извършва от стюарди от зала Арена Армеец. Стюардите съдействат и ориентират посетителите към съответните им места.

1. Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи)

След проверка на билетите и влизане във фоайето и коридорите на Ниво 1 потърсете вашия сектор и съответния му вход, ориетирайки се по номерацията, обозначена на стените на коридора. Те са съответно по сектори:

Входове 101-105 – Сектори A 2.3. / A 2.4. / A 2.5. / A 2.6.

Входове 106-110 – Сектори B 2.1. / B 2.2. / B 2.3. / B 2.4.

Входове 111-115 – Сектори C 2.1. / C 2.2. / C 2.3. / C 2.4.

Молим за спазване на посоченото върху вашия билет конкретно седящо място!

Лица под 18 години

Влизането в залата на лица под 18 години става задължително с придружител!

Пълнолетен придружител е всеки родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за непълнолетното лице, притежаващ редовен билет! Всеки придружител на малолетни или непълнолетни лица под 18 годишна възраст, трябва да носи попълнена и подписана в два екземпляра декларация, която може да изтегли от тук: https://ndox.abv.bg/download?id=241afa0d20 или да получи на място. Както споменахме и по-горе – Предварителното попълване на декларации е препоръчително и ще ви спести време! Единият екземпляр се оставя на охраната при влизане, а вторият остава в придружителя, в случай че бъде поискана за повторна проверка.

На концерта няма да бъдат допускани малолетни и непълнолетни лица под 18 годишна възраст без придружител! Няма да се предлага алкохол на лица под 18 години.

Мерките са съобразени със законодателните разпоредби в България.

Спешна медицинска помощ

В случай на нужда, което не пожелаваме на никого, три екипа на спешна медицинска помощ, два от които със специализирани автомобили (разположени на входове А0 и С0), ще бъдат на ваше разположение. Ако забележите нещо притеснително, молим, веднага потърсете съдействие от охраната и стюардите в залата.

Паркинг

Залата разполага с паркинг за 2000 автомобила, който е безплатен. При евентуално запълване на капацитета на паркинга на зала Арена Армеец, е нужно да имате предвид, че намирането на легално място за паркиране в района е индивидуална отговорност.

Мърч зона – Щандове за тениски, CD-та, други аксесоари

Ще бъдат обособени два щанда за тениски, дискове и други артикули с артикули на всяка банда – един на Ниво Терен и един на Ниво 1. Ще бъдат разположени в коридорите/фоайето, в близост до основните входове и изходи – В0 и В1.

Предлагане на напитки

Предлагането на напитки и храни е екслузивно предоставено на оторизиран от управата на Арена Армеец концесионер. Организаторите на концерта нямат участие, отговорност и право на пряко влияние върху дейността. Уверени сме, че ще бъдат положени максимално грижи, за да се улесни закупуването, доколкото това е възможно при толкова висок наплив на интензивно консумиращи напитки посетители.  Ще бъдат обособени над 8 бара с обща линейна дължина на фронт на обслужване от над 70 метра – 3 бара/позиции в самата зала на Ниво Терен; 2 бара/позиции във фоайето пред Ниво Терен/етаж 1; 2 бара/позиции във фоайето на Ниво 1/етаж 2; 1 бар/позиция пред входа на залата. Поставянето на мобилните барове е ограничено, с оглед на правилата за обща безопасност и противопожарна безопасност, според изискванията за конкретната зала. Компанията-концесионер уверява, че ще използва максимално предоставените за целта площи в Арена Армеец, доколкото капацитетът на залата го позволява.

Тоалетни

Освен проектираните за употреба санитарни помещения във фоайетата на зала Арена Армеец, организаторите на концерта са предвидили да инсталират допълнително 15 броя мобилни тоалетни съоръжения, които ще бъдат поставени отвън – вдясно от вход B0, под стълбите, като по този начин ще увеличат капацитета съоръженията на Ниво 0/Терен.

Домашни любимци

Не се допускат в зоната на събитието. Уверете се, че сте им оставили достатъчно храна и вода вкъщи и сте обслужили всичките им нужди преди да дойдете да се разцепите в залата! 🙂

*Забранени вещи – няма как!

Не се допуска внасянето на:

– оръжие;

– всякакви остри и опасни предмети;

– храни и напитки;

– видеокамери;

– фотоапарати със сменяем обектив;

– стъклени и метални бутилки;

– преносимо лазерно оборудване.

Тютюнопушене

Абсолютно е забранено пушенето в залата!

Обособени са две зони за тютюнопушен при входове В0 и В1 – отвън, непосредствено пред фоайетата на двете нива, като специално за тях са отделени 4 изхода/входа.

При нарушаване на забраната и несъобразяване с повдигнати в тази връзка забележки от страна на охраната и стюардите е възможно да се наложи съответното лице да бъде своевременно изведено от залата, без възстановяване на сумата за билет!

Антисоциално или агресивно поведение

При проява на агресивно и антисоциално поведение и несъобразяване с повдигнати в тази връзка забележки от страна на охраната и стюардите, е възможно да се наложи съответното лице да бъде своевременно изведено от залата, без възстановяване на сумата за билет! Но ние вярваме, че всички сме там, за да се забавляваме и да ни бъде весело, нали?

!!! Съветваме ви да дойдете навреме, не изчаквайте последния момент, за да избегнем едновременно натоварване на всички зони! Ще има достатъчно музика за забавление на влезлите навреме.