То ще бъде част от луксозното издание на „California“, то ще бъде издадено на 19-ти май