Остава (Фотограф: Димитър Алексов):

Мфортно Диско (Фотограф: Димитър Алексов):