Ново видео от Galactic Cowboys, гледайте “Zombies“: