Посветената на Pink Floyd изложба „Their Mortal Remains” се открива днес във Victoria & Albert Museum, Лондон. Историята на великата група е представена с над 350 предмета – писма, рекламни материали, инструменти, ръчно написани текстове.