Относно предстоящия голям концерт в Arena Armeec: Dubioza Kolektiv – Live in Bulgaria, Arena Armeec – 27 Oct 2017

Предлагаме известни разяснения относно реда на провеждане на събитието, както и инструкции и препоръки за удобно, безпрепятсвено и безопасно влизане, присъствие и движение в залата. При такъв род събития безопасността винаги е на първо място, като за постигане на обща и лична такава, е нужно всички присъстващи да имаме определени съображения предвид, част от които сме изложили по-долу. Едновременно с това обаче, сме предвидили достатъчно количесво входове/коридори за улеснение. Въпреки това, препоръчваме да не чакате последния момент за влизане в залата – това ще повиши комфорта на всички ни. 😉

ГРАФИК ПО ЧАСОВЕ

18:30 – Отваряне на вратите на зала Арена Армеец

20:00 – Live: Asian Dub Foundation

21:15 – Live: Dubioza Kolektiv

23:15 – Край на събитието

 

БИЛЕТИ, ПОКАНИ, АКРЕДИТАЦИИ:

Пазете добре своя билет, който е нужно да представите на оторизирания персонал на входовете. Изгубен, неизползван или повреден билет не се възстановява. Посетителите на събитието трябва да притежават редовен билет, акредитация (комплект бадж + специална лента за ръка) или покана! Не се допускат многократни влизания и излизания с един и същи билет, а излизането от мястото на провеждане на събитието в определения ден може да бъде само еднократно и окончателно.

Достъпът между Ниво Терен (правостоящи) и Ниво 1 (седящи) не е наличен. Не е позволено движението между двете нива, с оглед правилата за безопасност!

 

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

I Степен: Площадка пред зала Арена Армеец

ПОЛИЦЕЙСКИ КОНТРОЛ

Зоната около площадката пред входовете на залата ще бъде оградена, от съображения за сигурност. Ще бъдат обособени осем отделни коридора/входа, разположени вдясно от входната бариера и фронтално срещу открития паркинг. Полицейски служители ще осъществяват контрол, проверявайки за съмнителни, агресивни лица или такива в неадекватно състояние, както и по-обемистите багажи. На този пропсквателен пункт е нужно да бъдат представяни Декларациите за придружител на непълнолетни лица, в два екземпляра, като при липса на предварително попълнени такива, именно там ще бъде предоставена възможност за попълване на място. Предварителното попълване на декларации е препоръчително и ще ви спести време!

II Степен – основни входове на залата към Ниво Терен (Правостоящи) и Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи)

Проверка от охранителна фирма “Никор” за притежание на забранени за внасяне вещи (ще откриете списък по-долу) и спазване на условията за възрастовите ограничения. Ще бъдат обособени общо 16 отделни коридора/входа. Тук е мястото, на което придружителите на непълнолетни лица е нужно да оставят едното копие от съответната попълнена Декларация.

1. Ниво ТЕРЕН (Правостоящи) – 8 входа

Влизането към това ниво става през външен Вход В0, към който се подхожда откъм лявата част на стълбите. Ще бъдат обособени 8 отделни коридора/входа за проверка.

Местата на Ниво Терен не се фиксирани. На това ниво също ще бъде обособена рампа за инвалидни колички, която ще бъде изградена от лявата страна на терена, погледнато към сцената – откъм сектори А.

2. Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи) – 6 входа

Влизането към това ниво става прец централното стълбище на залата, фронтално разположено срещу паркинга и коридорите за Полицейски контрол. Ще бъдат обособени 6 коридора/входа.

III Степен: Проверка на билети

Осъществява се от служители на Eventim.bg чрез баркод-четци. Всеки билет/покана е с уникален баркод номер, който се отбелязва като проверен и се вади автоматично от системата след сканиране – тоест двама души с един билет (копиран или предаден от ръка на ръка) няма как да бъдат допуснати.

1. Ниво ТЕРЕН (Правостоящи) – 8 входа – намират се под централното стълбище

2. Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи) – 6 входа – намират се над централното стълбище (реално това е вторият етаж на залата)

IV Степен – настаняване по сектори и места.

Важи само за Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи). Местата в секторите са фиксирани, като на всеки билет са обозначени с букви и цифри съответните сектори, входове, редове и седалки. Помощ при настаняването се извършва от стюарди от зала Арена Армеец. Стюардите съдействат и ориентират посетителите към съответните им места.

1. Ниво 1 (сектори А, В и С – седящи)

След проверка на билетите и влизане във фоайето и коридорите на Ниво 1 потърсете вашия сектор и съответния му вход, ориетирайки се по номерацията, обозначена на стените на коридора. Те са съответно по сектори:

Входове 101-105 – Сектори А 2.2. / A 2.3. / A 2.4. / A 2.5. / A 2.6.

Входове 106-110 – Сектори B 2.1. / B 2.2. / B 2.3. / B 2.4. / B 2.5. / B 2.6. / B 2.7. / B 2.8.

Входове 111-115 – Сектори C 2.1. / C 2.2. / C 2.3. / C 2.4. / С 2.5.

Молим за спазване на посоченото върху вашия билет конкретно седящо място!

ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ:

Влизането в залата на лица под 18 години става задължително с придружител!

Пълнолетен придружител е всеки родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за непълнолетното лице, притежаващ редовен билет! Всеки придружител на малолетни или непълнолетни лица под 18 годишна възраст, трябва да носи попълнена и подписана в два екземпляра декларация, която може да изтегли от тук: http://www.nikor-security.com/bg/deklaracia_pridrujitel.pdf или да получи на място. Както споменахме и по-горе – Предварителното попълване на декларации е препоръчително и ще ви спести време! Единият екземпляр се оставя на охраната при влизане, а вторият остава в придружителя, в случай че бъде поискана за повторна проверка.

На концерта няма да бъдат допускани малолетни и непълнолетни лица под 18 годишна възраст без придружител! Няма да се предлага алкохол на лица под 18 години.

Мерките са съобразени със законодателните разпоредби в България.

СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:

В случай на нужда, което не пожелаваме на никого, три екипа на спешна медицинска помощ, два от които със специализирани автомобили (разположени на входове А0 и С0), ще бъдат на ваше разположение. Ако забележите нещо притеснително, молим, веднага потърсете съдействие от охраната и стюардите в залата.

РАМПА ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИДВИЖВАЩИ СЕ С КОЛИЧКИ

На Ниво ТЕРЕН ще бъде обособена рампа за инвалидни колички, която ще бъде изградена от лявата страна на терена, погледнато към сцената – откъм сектори А. Тя ще бъде с дължина и дълбочина 12 х 2 метра – общо 24 кв. м., с височина 1 м. Може да се използва до запълване на съответната площ.

Молим сърдечно, зрители, които нямат съответните нужди, да не използват рампата, като по този начин осигурим повече място на истински нуждаещите се от тази привилегия!

При Ниво 1 има възможности за придвиждване на колички и позиционирането им непосредствено до парапета на терасата. Молим, при нужда, тези зони да бъдат отстъпвани на хората в затруднено положение.

ГАРДЕРОБ

Ще бъдат обособени две зони за оставяне на връхни дрехи – в коридорите на Ниво Терен и Ниво 1, вляво след входове В0 и В1 – ще се ориентирате по съответните знаци, които са поставени. Капацитетът им възлиза на максимум 1200 индивидуални позиции/закачалки, което знаем, че крайно недостатъчно за общия капацитет от посетители на залата, но все пак донякъде е налице и ние смятаме да ви го предложим, доколкото стигне. Обособената на Ниво 1 зона е в пъти по-малка от тази на Ниво Терен. Може би съотношението 1 към 5, в полза на „правостоящите“. Но пък „седящите“ могат да използват своите седалки. 😉

На съхранение в зоните, определени за гардеробни, НЕ се приемат чанти, раници и всякакъв обемист багаж.

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ:

Не се допускат в зоната на събитието. Уверете се, че сте им оставили достатъчно храна и вода вкъщи и сте обслужили всичките им нужди преди да дойдете да се разцепите в залата! :

Забранени вещи – няма как!

НЕ СЕ ДОПУСКА ВНАСЯНЕТО НА:

– оръжие;

– всякакви остри и опасни предмети;

– храни и напитки;

– видеокамери;

– фотоапарати със сменяем обектив;

– стъклени и метални бутилки;

– преносимо лазерно оборудване.

ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Абсолютно е забранено пушенето в залата!

Обособени са две зони за тютюнопушен при входове В0 и В1 – отвън, непосредствено до коридорите за проверяване на билети, като специално за тях са отделени 4 изхода/входа.

При нарушаване на забраната и несъобразяване с повдигнати в тази връзка забележки от страна на охраната и стюардите е възможно да се наложи съответното лице да бъде своевременно изведено от залата, без възстановяване на сумата за билет!

АНТИСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ:

При проява на агресивно и антисоциално поведение и несъобразяване с повдигнати в тази връзка забележки от страна на охраната и стюардите, е възможно да се наложи съответното лице да бъде своевременно изведено от залата, без възстановяване на сумата за билет! Но ние вярваме, че всички сме там, за да се забавляваме и да ни бъде весело, нали?

ПРИЯТНО ИЗКАРВАНЕ С DUBIOZA KOLEKTIV И ASIAN DUB FOUNDATION В ПЕТЪК!